Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zostały udostępnione nowe dane w kreatorze zestawień WISL oraz publikacja Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (lata 2017-2021).

Publikacja jest dostępna w zakładce Publikacje > Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów (link).