Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w ramach prac nad Bankiem Danych o Lasach przygotowało opracowanie przedstawiające wyniki aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych według stanu na dzień 1 stycznia 2023 r. dla lasów pozostających poza zarządem PGL Lasy Państwowe. Publikacja ta obejmuje następujące formy własności: lasy prywatne, lasy gminne, lasy Skarbu Państwa w parkach narodowych, lasy w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz inne lasy Skarbu Państwa. Opracowanie to, co do formy, nawiązuje do publikacji danych z aktualizacji dla lasów w zarządzie Lasów Państwowych.

Publikacja jest dostępna w zakładce Publikacje > Aktualizacja stanu lasu (link)