Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w ramach prac nad Bankiem Danych o Lasach przygotowało opracowanie przedstawiające wyniki aktualizacji powierzchni leśnej i zasobów drzewnych według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. dla lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe.

Publikacja jest dostępna w zakładce Publikacje > Aktualizacja stanu lasu (link)