Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconym aplikacji webowej BDL Plany Uproszczone. Aplikacja wykorzystywana jest przez pracowników starostw ale również pracowniców nadleśnictw mających powierzony nadzór nad lasami niestanowiącymi własnościami Skarbu Państwa.

Szkolenie odbędzie się dnia 28 listopada 2023 roku na platformie ZOOM (w formie on-line), rozpoczęcie szkolenia o godz. 9.00.

Podczas tego spotkania szczegółowo omówimy wszystkie kluczowe funkcje aplikacji oraz zaprezentujemy najnowsze aktualizacje. Szkolenie będzie skupione na zapoznaniu Państwa z podstawowymi aspektami obsługi aplikacji, w tym:

  • Importu i eksportu danych w formacie SWDL
  • Korzystania z narzędzi w kontekście mapy
  • Rejestrowania informacji dotyczących wykonanych zabiegów gospodarczych
  • Rejestrowania świadectw legalności pozyskania drewna
  • Generowania raportów
  • Zarządzania użytkownikami
  • Przesyłania raportu z realizacji zadań

Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem:

https://zoom.us/meeting/register/tJAqde2grj8vG9zWkHARTGtYGng_PEuBdlsl

W formularzu tym należy podać imię, nazwisko oraz adres mailowy. Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo, na wskazany podczas rejestracji adres mailowy, potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link do spotkania.