Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nowy zestaw danych łowieckich a także zaktualizowaliśmy mapę zbiorowisk roślinnych oraz mapę siedlisk leśnych.