Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniono nowy serwis WMS z danymi z mapy zagospodarowania turystycznego:

  • Infrastruktura turystyczna
  • Program "Zanocuj w lesie"
  • Szlaki turystyczne
  • Ścieżki dydaktyczne

Adres usługi WMS:
https://mapserver.bdl.lasy.gov.pl/ArcGIS/services/WMS_BDL_Mapa_turystyczna/MapServer/WMSServer

Więcej informacji o dostępnych usługach OGC na stronie:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/uslugi-mapowe-ogc