Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dodane zostały 3 nowe mapy tematyczne BDL:

mapa zagrożenia pożarowego lasu, mapa okresowych zakazów wstępu do lasu oraz mapa zagospodarowania turystycznego.

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy