Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

1. Zmodyfikowaliśmy działanie dodawania danych z serwisów WMS tak aby można było dodać pojedyńcze warstwy.
2. Poprawiliśmy działanie legendy na mapie zbiorowisk roślinnych.
3. Dostosowaliśmy raporty z danych łowieckich do nowego zestawu danych.
4. Poprawiliśmy drobne błędy w wybranych narzędziach.