Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

1. Zmodyfikowaliśmy narzędzie pomiaru odległości oraz powierzchni.
2. Dodaliśmy możliwość eksportu wyników pomiaru do plików KML/GPX.
3. Zmieniliśmy wybrane ikony na mapie interaktywnej.
4. Zmodyfikowaliśmy działanie narzędzia wyszukiwania działek ewidencyjnych, w sytuacji gdy jeden identyfikator działki reprezentuje więcej niż 1 działkę.
5. Zmodyfikowaliśmy narzędzie permalinku.
6. Poprawiliśmy błąd przy generowania raportu RLO-1.
7. Zmodyfikowaliśmy nazwę kolumny w raporcie łowieckim generowanym z mapy.

Zaktualizowane zostały również dane mapowe dla lasów LP i poza LP oraz udostępniliśmy nowe zestawy danych wg stanu na 01.01.2022 r. dostępne pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/wniosek.