Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

  1. Dodaliśmy możliwość udostępnienia wskazanej lokalizacji. Narzędzie dostępne jest po kliknięciu na mapę prawym przyciskiem myszy.
  2. Poprawiliśy wyświetlanie danych z serwisów WMS w tym dodaliśmy możliwość zmiany przezroczystości dla map wgranych ze zdefiniowanych serwisów WMS.
  3. Poprawiliśy funkcjonowaniu mapy łowieckiej.
  4. W mapach podkładowych podłączyliśmy serwis WMTS GUGIK z ortofotomapą Polski.
  5. Zakończyliśmy udostępnianie ankiety BDL.