Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

  1. Dodaliśmy narzędzie do odczytu wybranych danych z mapy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
  2. Dodaliśmy możliwość kopiowania współrzędnych na mapie - funkcjonalność dostępna pod prawym przyciskiem myszy.
  3. Dodaliśmy możliwość dodawania na mapę serwisów WMTS.
  4. Dodaliśmy funkcjonalność generowania permalinku kierującego bezpośrednio do zadanego wydzielenia leśnego.
  5. Dodaliśmy możliwość zmiany grubości linii przy wczytywanych plikach SHP/KML/GPX.
  6. Dodaliśmy możliwość dodawania spakowanych plików KML/GPX.
  7. Dodaliśmy nową mapę podkładową - Topograficzna z warstwicami.
  8. Zmodyfikowaliśmy działanie funkcji "Udostępnij lokalizację" dostępnej pod prawym przyciskiem myszy.
  9. Zmieniliśmy wygląd okna od wczytywania plików i właściwości plików.
  10. Wprowadziliśmy poprawki innych, drobnych błędów.

Nowe funkcjonalności portalu przedstawiamy na filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=bZf-VfsrWSA