Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową 3.49.3 wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

  1. Wprowadziliśmy udoskonalenia i poprawki w narzędziach do pomiaru, m.in. dodaliśmy możliwość usunięcia wybranego elementu pomiaru oraz poprawiliśmy wyświetlanie wyników pomiaru na mapie.
  2. Udostępniliśmy nową przeglądarkę metadanych dostępną pod adresem: bdl.lasy.gov.pl/portal/metadane.
  3. Wprowadziliśmy poprawki w obsłudze właściwości własnych, wczytanych na mapę warstw.
  4. Zmodyfikowaliśmy okno opisu taksacyjnego dla lasów poza PGL LP.
  5. Wprowadziliśmy drobne zmiany w wybranych elementach interfejsu portalu.