Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję portalu BDL, gdzie wprowadziliśmy następujące modyfikacje:

1. Zmodyfikowaliśmy sposób wyszukiwania obiektów wg nazw - dodaliśmy możliwość ograniczenia wyszukiwania do wybranej warstwy.
2. Rozbudowaliśmy mechanizm obsługi danych wczytanych z plików SHP, KML, GPX. Wprowadziliśmy możliwość zmiany symbolizacji, etykietowania i przybliżenia do danych.
3. Wprowadziliśmy modyfikację, polegającą na tym, że dwukrotne klikniecie na mapie uruchamia narzędzie Identyfikuj.
4. Wprowadziliśmy możliwość zalockowania okna opisu taksacyjnego oraz okna narzędzia identyfikuj.
5. Poprawiliśmy mechanizm pobierania wyników pomiarów wykonanych na mapie.
6. Poprawiliśmy mechanizm generowania raportów.
7. Zmodyfikowaliśy mechanizm wczytywania serwisów WMS.
8. Zmodyfikowaliśmy mechanizm generowania permalinku na mapie.
9. Zmodyfikowaliśmy przezroczystość mapy zagospodarowania turystycznego.