Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję 2.0.51 programu Taksator PU, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  1. Poprawienie błędu przy imporcie z plików GML, w przypadku wystąpienia wyjątków, gdy dla użytku w którym nie określono klasy gleby, w miejscu klasy znajduje się rodzaj użytku. Narzędzie blokuje możliwość zaimportowania z pliku GML wartości innej niż klasa gleby, niepowiązanej ze słownikiem F_SOIL_QUALITY_DIC, przy imporcie pomija wartości niezgodne ze słownikiem klas gleb, pozostawiając puste pole w kolumnie SOIL_QUQLITY_CD w tabeli F_PARCEL_LAND_USE.
  2. Aktualizacja słownika gmin F_MUNICIPALITY w szablonie bazy Taksatora PU i dodanie automatycznej aktualizacji słownika do nowszej wersji w istniejącej bazie, podczas otwierania bazy w programie Taksator PU.
  3. Naprawiono błąd generowania opisu PNSW w raporcie z opisem taksacyjnym, w zakładce OT.

Więcej informacji: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/taksator-pu