Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Udostępniliśmy nową wersję 2.0.50 programu Taksator PU, w której wprowadziliśmy następujące zmiany:

  1. Zmodyfikowanie narzędzia Plik > Import GML aby można było importować dane EGIB w wersji co najmniej 1.4.
  2. Zmodyfikowanie raportu Zestawienie zabiegów hodowli lasu, tak aby powierzchnia zapisana była z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
  3. Dodanie raportu (wzór tabeli) Wykaz zmian powierzchni leśnej (wzór).
  4. Poprawienie nadania nazwy raportu Karta źródłowa (wzór).

Więcej informacji: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/taksator-pu