Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.9.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  • Dodano możliwość odczytywania informacji opisowych z danych WMS (w narzędziu Identyfikuj).
  • Dodano narzędzie do wyszukiwania punktów po współrzędnych (narzędzie Szukaj).
  • Dostosowano działanie aplikacji do wymagań systemu Android 11.
  • Zmieniono źródło danych numerycznego modelu terenu (menu Mapy WMS).
  • Wprowadzono modyfikację w sposobie udostępniania i edycji punktu z mapy.
  • Wprowadzono zapamiętywanie ustawień włączenia/wyłączenia warstw na mapie turystycznej.
  • Zmodyfikowano sposób blokowania kierunku północy przy obrocie mapy.
  • Zmodyfikowano moment/sposób pokazywania się informacji o zakazie wstępu do lasu.