Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.8.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  • Zmodyfikowano działanie legendy map tematycznych.
  • Wprowadzono możliwość włączania/wyłączania warstw na mapie zagospodarowania turystycznego.
  • Dostosowano aplikację do trybu ciemnego na iOS.