Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.6.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  • Zmieniono działanie nawigacji.
  • Dodano etykietowanie oraz zmianę koloru tras i danych z plików shp.
  • Dodano zapamiętywanie wprowadzonych parametrów wyszukiwania.
  • Dodano możliwość kopiowania współrzędnych danego punktu.
  • Dodano możliwość zerowania pomiaru odległości.
  • Zmodyfikowano kolejność wyświetlania danych mapowych.
  • Poprawiono wyszukiwanie adresów leśnych (innych niż wydzielenia leśne).
  • Zmodyfikowano narzędzia Informator oraz Zgłoś uwagę.
  • Zmodyfikowano wygląd okna Mapy WMS.