Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W nowej wersji 1.3.0 aplikacji mobilnej mBDL dodano narzędzia:

  • pomiar odległości,
  • pokaż współrzędne punktu na mapie,
  • odczytywanie informacji z mapy,
  • narzędzie wyszukiwania punktów adresowych działające za pomocą Uniwersalnej Usługi Geokodowania GUGIK,
  • możliwość wczytywania własnych danych w formacie SHP.

Ponadto wprowadzono drobne modyfikacje i poprawki w różnych elementach aplikacji.