Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Dnia 06.10.2023 roku została udostępniona nowa wersja programu BDL Plany Uproszczone 1.2.9, w której wprowadzono następujące zmiany:

  1. Poprawiono sposób wyświetlania przycisku "Edycja zabiegów gospodarczych". Teraz widoczność przycisku zależy od uprawnień użytkownika.
  2. Poprawiono działanie narzędzia do usuwania działek ISL.
  3. Zmodyfikowano działanie narzędzia do usuwania UPUL w związku z dodaniem kluczy obcych w warstwach działek i wydzieleń.
  4. Zwiększono możliwą liczbę znaków do 20 podczas wprowadzania numerów drewna na świadectwie legalności pozyskania drewna.
  5. Poprawiono algorytm automatycznego generowania adresów leśnych wydzieleń dodawanych wraz z działkami ISL.
  6. Poprawiono działanie narzędzi do edycji nadzoru. Teraz lista działek dla danego obrębu ewidencyjnego jest generowana dla określonego opracowania UPUL.
  7. Ograniczono automatyczne wyliczanie wartości "mp" na świadectwach legalności pozyskania drewna tylko do drewna z grupy sortymentowej „S” i „M”.
  8. Wprowadzono modyfikację w raporcie nr 25 "Zestawienie świadectw legalności pozyskania drewna". Dodano kolumnę Id_O_PODST w raporcie generowanym w formacie xlsx.


W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem aplikacji, prosimy o kontakt poprzez narzędzie "Zgłoś uwagę", dostępne w menu głównym BDL Planu Uproszczonego.

Wkrótce planujemy ograniczyć wprowadzanie świadectw legalności pozyskania drewna tylko poprzez moduł ŚLPD. W oknie "Ewidencja zadań gospodarczych" świadectwa będą widoczne tylko w trybie przeglądania, a edycja będzie możliwa jedynie dla powierzchni wykonanych zadań gospodarczych. Mamy nadzieję, że ta zmiana ułatwi korzystanie z programu i uprości proces wprowadzania oraz edycji świadectw.