Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.14.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  1. Wprowadzono wyświetlenie odległości i czasu rejestracji trasy.
  2. Wprowadzono komunikat o zalecanej kalibracji kompasu.
  3. Wprowadzono opcję blokowania wskazania punktu docelowego podczas aktywnej nawigacji.
  4. Zmodyfikowano komunikat o dostępie do lokalizacji w tle.
  5. Zmieniono źródło ortofotomapy w mapach podkładowych.
  6. Zrezygnowano ze wsparcia dla urządzeń z Android 5.