Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.13.0 aplikacji mobilnej mBDL:

1. Wprowadzono zmiany w wybranych elementach interfejsu.
2. Wprowadzono zmiany w narzędziu wyszukiwania.
3. Zaktualizowano instrukcję obsługi.
4. Wprowadzono poprawki w mechanizmie pobierania danych do pracy offline.
5. Dodano komunikat przed rejestracją trasy dot. oszczędzania energii.
6. Została zmieniona zasada działania narzędzia lokalizacji.