Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.11.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  1. Dostosowano aplikację do obsługi danych programu „Zanocuj w lesie”.
  2. Zmieniono wygląd okna opisu taksacyjnego oraz okna informatora.
  3. Zmieniono wygląd wybranych okien aplikacji.