Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

Modyfikacje w nowej wersji 1.10.0 aplikacji mobilnej mBDL:

  1. Dodano możliwość wysłania i importu punktów oraz tras w formacie GPX.
  2. Mapa WMS dodana przez użytkownika jest zapamiętywana w bazie aplikacji.
  3. Wykonano modyfikacje w narzędziu informatora z danych WMS.
  4. W menu Pomoc dodano link do strony Polityka prywatności mBDL.
  5. Wykonano drobne modyfikacje w wybranych oknach aplikacji.
  6. Zmodyfikowano źródło ortofotomapy z geoportal.gov.pl w menu Mapy WMS.
  7. Zmodyfikowano wygląd ekranu do pobierania danych do pracy offline dla obszaru wybranego z mapy.