Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach.

W dniu 20 lipca 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach w latach 2023-2027.

Bank Danych o Lasach (BDL) rozwijany jest od 2013r.  Powstanie i utrzymywanie BDL finansowane jest z funduszu leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Obecny zakres prac rozwojowych został określony we wnioskach z konferencji, która odbyła się 9 lutego 2023 r. z okazji  10-lecia działalności BDL.  Najważniejsze nowe zadania, które zostaną zrealizowane w ciągu następnych 4 lat to:

  • portal informacyjny dotyczący lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – opisane zostaną procedury zakupu, sprzedaży lasu, drewna , porady do kogo zwrócić się po świadectwo legalizacji drewna, a gdzie po dofinansowanie na prowadzoną działalność,
  • aplikacja mobilna wspomagająca sprawowanie nadzoru nad tymi lasami,
  • nowe usługi WMTS i WMS dla wszystkich map tematycznych dostępnych w BDL,
  • usługa WFS udostępniająca dane z zakresu zagospodarowania turystycznego.

Udostępniane stopniowo będą również nowe informacje o:

  • zabytkach na terenach zarządzanych przez LP,
  • dojazdach pożarowych,
  • drogach leśnych udostępnionych do ruchu publicznego,
  • harmonogramie sporządzania planów urządzeniowych i uproszczonych pul,
  • wyniki monitoringu lasów prowadzonego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Więcej szczegółów można znaleźć w informacji na stronie Lasów Państwowych pod linkiem https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/bank-danych-o-lasach-wkracza-w-kolejny-etap