------------------------- Wersja portalu: 3.19.0 ------------------------------------------------

------------------------- Wersja serwisu do udostępniania danych: 3.15.0 -------------------------

Witamy w portalu internetowym Banku Danych o Lasach


Zaktualizowane dane w systemie automatycznego udostępniania danych

2016-09-28

W systemie automatycznego udostepniania danych dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe dostępne są nowe dane.

Obecnie w systemie znajdują się zestawy danych wg stanu na 01.01.2016 r. W atrybutach danych geometrycznych wydzieleń leśnych (warstwa g_subarea) zostały dodane informacje o adresie leśnym, rodzaju powierzchni, typie siedliskowym lasu, gospodarstwie, funkcji lasu, budowie pionowej drzewostanu, wieku rębności, powierzchni wydzielenia, dominującej kategorii ochronności, kodzie gatunku panującego, udziale gatunku panującego oraz wieku gatunku panującego. W atrybutach danych geometrycznych oddziałów leśnych (warstwa g_compartment) została dodana informacja o adresie leśnym oddziału.

Zapraszamy do korzystania z formularza interaktywnego systemu udostępniania danych.


Zaktualizowane zasoby Banku Danych o Lasach

Zostały udostępnione zaktualizowane zasoby Banku Danych o Lasach. 

Aktualizacja obejmuje:
1. Dane mapowe i opisowe wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.
2. Zestawienia tabelaryczne dla lasów wszystkich kategorii własności wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku.
3. Zaktualizowane dane o pożarach leśnych.
4. Zaktualizowane dane geologiczne.
5. Zaktualizowane granice obszarów chronionych.

Ponadto dodano nowe funkcjonalności:
1. Mapa zbiorowisk roślinnych.
2. Mapa siedlisk leśnych dla obszarów leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.
3. System automatycznego udostępniania danych dla nadleśnictw PGL Lasy Państwowe. 

Zapraszamy do korzystania z Banku Danych o Lasach oraz do zgłaszania uwag i propozycji do serwisu.

 

Special Achievement in GIS Award

Z przyjemnością informujemy, że Bank Danych o Lasach został wyróżniony prestiżową nagrodą Special Achievement in GIS, przyznawaną przez firmę Esri Inc. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie systemów informacji przestrzennej.

 więcej...

 

Umowa między DGLP a BULiGL na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach

W dniu 16 lipca 2015 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie podpisano umowę między Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na utrzymanie i rozwój Banku Danych o Lasach (BDL). Umowa obowiązuje do 31 marca 2019 roku. 

W ramach utrzymania BDL wykonywane jest m.in. systematyczne uzupełnianie danych o lasach oraz stanie środowiska przyrodniczego, coroczne obliczenia i raporty, jest utrzymywana i konserwowana infrastruktura informatyczna oraz realizowane są w imieniu Lasów Państwowych wnioski o udostępnienie informacji publicznej o lasach państwowych. 

Planowane działania rozwojowe obejmują rozszerzenie gromadzonych informacji  o dane z zakresu łowiectwa, dotyczące siedlisk i zbiorowisk roślinnych w lasach, pożarach i zakazach wstępu do lasów, zagospodarowania turystycznego, a także stworzenie aplikacji mobilnej portalu BDL i systemu automatycznego publikowania danych o lasach wspomagającego udostępnianie informacji publicznej w imieniu PGL LP.

 

Seminarium: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zorganizowały seminarium pt.: „Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o lasach. Bank Danych o Lasach, Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów”. Seminarium było podsumowaniem zrealizowanych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dwóch  projektów:

Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap;

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2010-2014.

Seminarium odbyło się 9 marca 2015 roku w Warszawie w auli SGGW przy ulicy Rakowieckiej 30.

Materiały z seminarium do pobrania

"modules/buligl.bdl.reports/styles/mapka.jpg" > >

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zrealizowało usługi zamówione przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pn.: „Wdrożenie koncepcji budowy i funkcjonowania banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – I etap prac (pilotaż)” oraz „Rozbudowa i prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności – II etap”.

Realizacja powyższych zamówień doprowadziła do powstania Banku Danych o Lasach, którego głównym celem jest dostarczanie informacji o gospodarce leśnej, stanie lasu oraz zmian stanu w lasach wszystkich form własności. Informacje te powiązane są z danymi z zakresu ochrony przyrody i stanu środowiska przyrodniczego. Potencjalnymi beneficjentami Banku Danych o Lasach są różne szczeble organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrona środowiska, nauka jak i społeczeństwo. Bank dostarcza informacji na potrzeby statystyki publicznej, krajowej jak międzynarodowej, a także planowania przestrzennego.

Na skróty przez las

Powierzchnia: 9 215 tys. ha 
(bez gruntów związanych 
z gospodarką leśną)

Zapas: 2 491 mln m3

Zasobność: 269 m3/ha

Średni wiek: 58 lat w PGL LP

Lesistość: 29,5%

Powierzchnia lasów na 
1 mieszkańca: 0,24 ha

wg "Raportu o stanie lasów 2015"

Pełna informacja w zasięgu ręki

Mapa interaktywna