Zestawienia Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów

Źródłem danych do raportów Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów są wyniki zadania, którego celem jest stałe monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian mającego za zadanie dostarczanie wiarygodnych informacji o lesie dotyczących w szczególności danych z zakresu struktury gatunkowej, wiekowej, stanu zdrowotnego oraz występowania szkód w lasach. Zadanie to jest realizowane w osobnym projekcie, a portal BDL prezentuje i udostępnia tylko wyniki końcowe w postaci odpowiednich zestawień.