Zestawienia z danych lowieckich

Dane zawarte w BDL zostały pozyskane z Polskiego Związku Łowieckiego (obwody dzierżawione i OHZ w zarządzie PZŁ), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (OHZ w zarządzie LP) oraz innych instytucji naukowych i komercyjnych sprawujących zarząd nad pozostałymi obwodami łowieckimi.