Zestawienia na potrzeby "Raportu o stanie lasów"

Stan lasów w Polsce jest przedmiotem corocznej oceny władz państwowych. W ramach tej oceny na Lasy Państwowe – na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. nr 45, poz. 435 z 2005 r. z późn. zm.) – został nałożony obowiązek corocznego sporządzania raportu o stanie lasów. Raport jest opracowywany na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Głównego Urzędu Statystycznego, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz statystyk międzynarodowych. Prezentowane zestawienia są uzupełnieniem dotychczasowego Raportu o stanie lasów i powstają z różnych danych źródłowych.

  • Zaktualizowany opis taksacyjny dla lasów w zarządzie PGL LP
  • Zaktualizowany opis taksacyjny dla lasów poza zarządem PGL LP
  • Dane z ochrony środowiska uzyskane z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  • Informacje o pożarach uzyskane z systemu informacji pożarowej działającego w Instytucie Badawczym Leśnictwa